Úvod > Renovace tonerů

Renovace tonerů

My všichni ve společnosti ACCORD PRAHA s.r.o. věříme, že nikomu není lhostejné, v jakém prostředí právě žijeme a v jakém prostředí budou žít naše děti. Kvalitu životního prostředí můžeme ovlivnit také tím, jaké produkty kupujeme a jak s nimi naložíme po skončení jejich životnosti.

Postupně jsme se naučili třídit běžný odpad – papíry, plasty i sklo. Také sběr elektroodpadu je již zákonem zajištěn, drobný elektroodpad z firem řeší např. projekt Zelená firma. Použité tonerové kazety však mezi elektroodpad nepatří, a tak často končí v popelnicích, kam samozřejmě nepatří. A proto:

ZDARMA odvážíme použité kazety přímo od našich zákazníků a zajišťujeme jejich profesionální renovaci, případně ekologickou likvidaci.

Rozšířili jsme náš sortiment o profesionálně zrenovované tonerové kazety Reton system, které vyhovují normě STMC, což je celosvětově uznávaná norma testování kvality tisku.

Jsme přesvědčeni, že ani Vám není kvalita životního prostředí lhostejná, a budeme rádi, pokud využijete našich služeb.

Objednání služeb

Dispečink: 7:30 – 17:00 hod.
Tel.: 257 923 501
Fax: 257 923 567
Mobil: 724 219 750; 602 171 709
E-mail: renovace@accord-praha.cz

Ceník renovací